Elektricitet

Tilslutning af elektricitet

Hvis du vil have elektricitet i dit kolonihavehus er dette også muligt.

Energi Viborg oplyser i deres Tilslutningsbestemmelser

Kolonihaver I kolonihaveområder hvor bebyggelserne ikke anvendes til fast bopæl, kan parcellen tilsluttes elnettet.

Særlige bestemmelser for tilslutning af kolonihaver, kan fås ved henvendelse til netselskabet.

På nedestående link vil du finde oplysninger om installation, priser mm.

Energi Viborg

Haveforeningen Skovly