Haveforeningen
Skovly i
Viborg

Se haver til salg

Vi er havefolk

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af havefolk organiseret i kolonihaveforeninger og har til formål at arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen.

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds 06 og Kolonihaveforbundet.

Læs haveforeningens vedtægter

Vores aktiviteter

Få et overblik over alle kommende aktiviteter her i haveforeningen Skovly. Vi forsøger at arrangere en masse aktiviteter det meste af året for at vi kan skabe mere fællesskab til vores herlige haveforening.

Alle er velkomne til at komme med inputs, forslag og initiativ til aktiviteter og arrangementer her i foreningen. Så kontakt os endelig hvis du har en god ide eller lign.

Se vores aktivitetskalender

Haveforeningen Skovly