Vurdering

Vedr. Vurdering af haver kontakt:

Johnny G. Madsen
(Bellisvej 120 – Skovly)

Mobil: Tlf: 22 51 09 36

Vurdering koster 500 Kr.