Priser på haveleje

Haveleje pr. år = 2.900 kr. incl. vand.