Forbundets vedtægter

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af havefolk organiseret i kolonihaveforeninger og har til formål at arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for kolonihavebevægelsen.
Klik her for at finde forbundets vedtægter for kolonihaver